Installera kamin eller eldstad

Vill du installera eller ändra en kamin, eldstad eller rökkanal? Då behöver du göra en anmälan.

Hur gör jag en anmälan?

Du kan göra det via vår e-tjänst eller via blankett.

Vad ska vara med i anmälan för både rökkanal och eldstad?

Om du installerar eller byter ut både kamin och rökkanal ska du bifoga:

  • En planritning i skala 1:100. Den ska visa var eldstaden är eller ska vara placerad.
  • En sektionsritning i skala 1:100. Den ska visa rökkanalens dragning, att skorstenens höjd över taktäckning är minst en meter och att den mynnar över husets högsta nock.
  • Ett intyg om miljögodkännande som visar att eldstaden är miljögodkänd.
  • Ett intyg om miljögodkännande som visar att rökkanalen är miljögodkänd. Det kan vara i form av en broschyr eller ett certifikat och du får det från butiken där du köper din eldstad.

Om du gör anmälan via e-tjänst fyller du i fälten och bifogar ritningar och intyg digitalt i PDF- eller TIF-format.

Om du gör anmälan via blankett fyller du i den och bifogar utskrivna ritningar och intyg i A3- eller A4-storlek.

Vad ska vara med i anmälan för kamin eller eldstad?

Om du bara installerar eller byter ut kaminen och inte rökkanalen ska du bifoga:

  • En planritning i skala 1:100 som visar var eldstaden är eller ska vara placerad.
  • Ett intyg om miljögodkännande som visar att eldstaden är miljögodkänd. Det kan vara i form av en broschyr eller ett certifikat och du får det från butiken där du köper din eldstad.

Om du gör anmälan via e-tjänst fyller du i fälten och bifogar ritning och intyg digitalt i PDF- eller TIF-format.

Om du gör anmälan via blankett fyller du i den och bifogar utskriven ritning och intyg i A3- eller A4-storlek.

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

När anmälan är komplett kan du få ett startbesked som innebär att du får börja installera rökkanalen, kaminen eller eldstaden. Du får startbeskedet hemskickat på post tillsammans med en kontrollplan.

När installationen är klar skriver du på din kontrollplan och skickar den till stadsbyggnadskontoret. Det gör du för att bekräfta att du har följt startbeskedet.

När kontrollplanen och ett godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren kommer in till din bygglovshandläggare kan du få ett slutbesked som innebär att du får börja använda din rökkanal, kamin eller eldstad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Bygga och bo