Vedeldning

Att elda med ved kan vara miljövänligt. Men det kan också ställa till problem för miljön och för grannarna. Rök smutsar ned och innehåller skadliga ämnen. Rätt teknik och rätt sorts anläggning ger både högre verkningsgrad och mindre miljöpåverkan.

Ved är bioenergi som minskar vår el- och oljeförbrukning. Använder man ackumulatortankar kan man kombinera vedeldningen med solfångare – då blir uppvärmningen ännu bättre. Och miljövänligare.

Elda med hänsyn

Men vedeldning kan också vara ett problem. Röken smutsar ner och ger ganska stora skadliga utsläpp om eldningen inte görs på rätt sätt. Röken innehåller cancerframkallande ämnen och kan vara mycket besvärliga för astmatiker.

Även om eldningsutrustningen är bra, kan det vara olämpligt att elda, till exempel i stan. Om grannarna störs kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om förbud eller begränsning av din eldning.

Miljövänligt är effektivare

Det finns miljötestade vedpannor att köpa, och utvecklingen går mot allt miljövänligare pannor. Pannor med låga utsläpp har högre effekt. Har du en äldre panna bör du se över din anläggning eller byta uppvärmningssätt, särskilt om du bor i tät bebyggelse. Kom bara ihåg att anmäla till Växjö kommuns byggnadsnämnd om du ska installera eller bygga om din eldstad eller rökgång.

Pellets, förädlat trädbränsle, kan vara ett bra alternativ. Det är lättare och bekvämare att elda med, ger jämnare värme och nästan alltid lägre utsläpp av luftföroreningar.
Det finns både pelletsbrännare och kaminer som är miljögodkända.

Elda rätt

De senaste rönen om vedeldning ger tips om hur man minskar luftföroreningar och sot, samtidigt som det går åt mindre ved. Den största nyheten är att man bör tända veden uppifrån istället för underifrån. Mer information hittar du i broschyren Mer värme mindre sot här till höger.

  • Använd bara torr, välhuggen ved.
  • Elda inte avfall som plast, målat eller impregnerat virke.
  • Tänd uppifrån för att minska utsläppen. Dessa är som störst i upptändningsfasen.
  • Tänd med stickor och låt elden ta sig i finhuggen torr ved.
  • Se till att du snabbt får fyr och hög temperatur i eldstaden.
  • När väl brasan är tänd är det viktigt du har en ordentlig glödbädd vid varje bränsleinlägg.
  • Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Pyrelda inte.

Goda råd

Prata med Växjö sotningsdistrikt om du funderar på att byta utrustning eller bränsle. De kan även ge dig praktiska råd om hur du kan förbättra din eldning.

Du kan också ringa till Växjö kommuns energi- och klimatrådgivare på telefon 0470- 79 60 92. (Se även länken till höger.)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Bygga och bo