Kommunalt avlopp

Du som bor i en stad eller tätort är oftast ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Det betyder att tekniska förvaltningen på Växjö kommun levererar dricksvatten hem till din bostad och sedan tar hand om det vatten du har använt och renar det.

När du spolar på toaletten har vattnet en lång väg att transporteras innan det kan lämnas tillbaka till vattendraget eller sjön. Innan det når dit måste det renas. Från avloppsledningarna i ditt hus rinner vattnet vidare ut i större ledningar där avloppsvatten från många hushåll blandas. Avloppsvattnet rinner ofta i ledningar med självfall. Det innebär att ledningarna lutar så att vattnet kan rinna av sig självt till reningsverket. Ibland kan vattnet behöva pumpas och det sker i tryckledningar. Så småningom når det smutsiga avloppsvattnet avloppsreningsverket där det sedan renas.

I Växjö kommun har vi totalt cirka 50 mil avloppsledningar. Vattnet leds till tolv avloppsreningsverk av varierande storlek. Där renas varje dygn ca 25 000 kubikmeter avloppsvatten från de hushåll och företag som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. Det är en volym som motsvarar cirka 100 000 badkar avloppsvatten per dygn.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2017
Bygga och bo