Hur kommer vattnet till kranen?

Det färdiga dricksvattnet levereras ut till de kommuninvånare som har kommunalt vatten via ett ledningsnät. Totalt finns det cirka 70 mil dricksvattenledningar i Växjö kommun.

Det renade dricksvattnet pumpas till ett vattentorn eller en hydrofor. De ska se till att det blir ett jämnt vattentryck i ledningsnätet och även fungera som vattenmagasin (reservoar). Vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt, men det går åt mest vatten på morgonen och på kvällen.

När det används lite vatten fyller man upp reservoarerna. När behovet av vatten ökar kan man ta av det vatten som "sparats" i dessa. Från vattentornet/hydroforen leds vattnet vidare ut i ledningsnätet.

På några ställen i kommunen är höjdskillnaderna så stora att man efter vattentornet/hydroforen måste sänka eller höja trycket ytterligare i ledningarna för att få ett jämnt vattentryck och för att vattnet ska nå ut till alla fastigheter.

Varje fastighet med kommunalt vatten har en egen anslutning till det kommunala ledningsnätet som kallas servis. Från servisen är det fastighetsägaren som ansvarar för ledningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2018
Bygga och bo