Ny dricksvattenledning till Åby

Växjö kommun bygger en ny dricksvattenledning från Evedal till Åby via Helgasjöns botten. Information om projektet samlas på den här sidan.

Nuvarande vattentäkt i Åby håller på sikt inte tillräckligt god kvalitet. Det gör att Växjö kommun beslutat att istället  ansluta Åby till vattenledningsnätet i Växjö, som får sitt dricksvatten från Bergaåsen i Ljungby kommun.

Dricksvattenledningen är drygt 12 km lång och sträckningen är vald bland annat utifrån lämplig punkt på ledningsnätet för uttag av vatten, sjöns bottenförhållanden och naturreservatens utbredning.

Tidplan

Anläggningsarbetet startade i mars 2017 och pågick under hela våren. Arbetet med den nya ledningen var klart sommaren 2017. Inkoppling av det nya vattnet sker under hösten 2017.

Så här långt har vi kommit

Arbetet med själva sjöledningen blev klart i början av sommaren. Det som kvarstår före inkoppling av det nya vattnet till fastigheterna i Åby är att dels ta kvalitetsprover på vattnet, och dels göra en del anpassningsarbeten inne i vattenverket. Arbetena i vattenverket utförs under hösten och därefter kopplas det nya vattnet in till Åby.

Så här gick arbetet går till

Nya tillfälliga vägar anlades både vid Evedal och vid badplatsen i Åby för att tunga maskiner skulle kunna kunna köra på gräsytorna. Vid badplatsen i Åby svetsades den nya ledningen ihop till långa längder som matades ut i sjön. Längderna bogserades sedan ut på sjön och sänks ner på rätt plats. 

Ledningen har betongvikter fästade runt om som gör att den ligger still på botten. I strandzonerna närmast land har ledningen har grävts och spolats ner. På så sätt blir den skyddad från yttre påverkan och är inte i vägen för båttrafik. Den nya ledningen ska kopplas ihop med de befintliga ledningarna som redan ligger i marken, så att vattnet leds via vattenverket i Åby ut i ledningarna till hushållen.

Påverkan

Byggtrafik förekommer under tiden som arbeten pågår.

Efter att ledningen ligger på plats på botten kommer den inte att påverka framkomligheten på sjön, möjligheter till fiske eller sjöns bottenförhållanden i övrigt.

Mer information

Den här sidan uppdateras med mer information längre fram under projektets gång.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2017
Bygga och bo