Bilder från arbetet med ny vattenledning till Åby

Arbetet fortsätter med att anlägga en ny ledning för dricksvatten till Åby. Den färdiga vattenledningen kommer att ligga på botten av Helgasjön. När den nya vattenledningen är klar kommer Åby att anslutas till vattenledningsnätet i Växjö, som får sitt dricksvatten från Bergaåsen i Ljungby kommun.

Rullar med ny vattenledning som ska monteras

Rullar med den nya ledningen ligger uppe på land i väntan på montering. 

Sektioner av ny ledning som svetsas ihop till längder

Tyngder monteras på vattenledningen.

Tyngder fästs på vattenledningen
På vattenledningen fästs tyngder
Den nya vattenledningen läggs ut i sjön

Sektioner av den nya vattenledningen svetsas samman.

Den nya vattenledningen matas ut i sjön

När sektionerna har fogats samman läggs längderna med den nya ledningen ut i sjön. 

Den nya vattenledningen läggs ut i sjön

Den nya vattenledningen hålls på plats med hjälp av bojar och kommer sedan att bogseras ut till rätt plats och sänkas ned på botten av sjön.

Fotograf: Hans Runesson

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2017
Bygga och bo