Nytt regelverk 2018

Från och med januari 2018 gäller ett nytt regelverk för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

I korthet handlar några av ändringarna om:

  • Sex månaders kötid - Nu kan du tillgodoräkna dig sex månaders kötid till förskola istället för de tidigare fyra månaderna. Det innebär att du till exempel kan ställa dig i kö redan i februari om du önskar plats i augusti.
  • Allmän förskola - Om du vill byta till eller från allmän förskola ska du anmäla ändringen 1 månad innan du önskar förändring. Notera även att tiderna för allmän förskola är fasta och bestäms av förskolechefen. Är du aktivt arbetssökande rekommenderar vi att du inte väljer allmän förskola då du kan bli erbjuden arbete snabbt, och inte ha möjlighet att omedelbart gå upp i omsorgtid. Se även ytterligare information om allmän förskola under relaterade dokument längre ner på sidan.
  • Aktivt arbetssökande - Med det nya regelverket har du som är aktivt arbetssökande rätt att lämna dina barn på förskola och fritidshem efter behov. Att lämna efter behov betyder inte att du per automatik har rätt till en heltidsplacering. Det betyder däremot att du har rätt att lämna ditt barn då du exempelvis ska på arbetsintervju, praktikarbete, utbildning eller möten på Arbetsförmedlingen. Aktivt arbetssökande är du om du omfattas av arbetsmarknadsåtgärder/är aktivt arbetssökande via Arbetsförmedlingen. Om du inte är aktivt arbetssökande får du lämna ditt barn på förskola högst 15tim/veckan, men får fortsatt inte lämna på fritidshem.
  • Sjukskrivning - Även om du blir sjukskriven har du nu rätt att lämna ditt barn på förskola/fritidshem enligt ordinarie schema. Detta gäller även om du är hemma med sjukt syskon. Förutsättningen är att en placering redan finns på förskola/fritidshem.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Förskola och skola