Elevhälsans arbete

På Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum erbjuds du en väl fungerande elevhälsa.

Du ska må bra

Elevhälsan består av skolsköterska, skolkurator, skolläkare och specialpedagog/speciallärare. På skolorna finns även tillgång till en skolpräst. Målet för elevhälsan i gymnasieskolan är att främja din hälsa och utveckling och stödja dig i arbetet i skolan. Vi arbetar utifrån en helhetssyn – där dina studier, kropp, själ, miljö och sociala faktorer ses i ett sammanhang. Vi vill att du ska lyckas i skolan och må bra, och att du därför kommer till oss om du har frågor och funderingar kring din studiesituation, allt från trötthet och huvudvärk, betyg, till stress och deppighet. Och naturligtvis är du välkommen bara för att prata. 

Din hälsa

Genom att du är medveten om hur din livsstil påverkar dig kan du till viss del påverka din hälsa själv. Elevhälsans roll är att vägleda och ge hjälp till självhjälp. Inget ämne är för stort eller för litet. Vi vill medverka till att du har en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö och välkomnar dig om du till exempel har huvudvärk eller känner dig stressad eller är orolig över något. Att förebygga olycksfall är lika viktigt som att ta hand om de skador som inträffar. Elevhälsan har en kontinuerlig dialog med lärare och annan personal på skolan för att bidra till att du får en god miljö för dina studier.

Likabehandlingsplan

På varje kommunal gymnasieskola finns en handlingsplan mot kränkande behandling. Målet är att helt förhindra diskriminering och annan kränkning.

Tystnadsplikt

Alla inom Elevhälsan har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt med Elevhälsan får du på din gymnasieskola.

HBT-diplomerad elevhälsa

På Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum är elevhälsan HBT-diplomerad. Diplomeringen innebär att personalen fått utbildning i god och jämlik vård för alla, oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017