E-sportsprofil

E-sport erbjuds som programprofil på Teknikums Teknikprogram och El- och energiprogram.

Teknikum - E-sports profil

E-sport som programprofilering ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga inom sitt e-sportsutövande och få ett etiskt förhållningssätt till idrott och det egna idrottsutövandet. Samtidigt ges de utrymme att behandla profileringskursernas innehåll utifrån E-sportens specifika villkor.

Skolan tillhandahåller en lokal i vilken eleverna kan planera, utöva och utvärdera sin idrott. De undervisas av idrottslärare, och har dessutom tillgång till en coach med specialkunskaper som dels kan undervisa teoretiskt och praktiskt, men som också kan följa upp elevernas utveckling i E-sporten.

Antagna elever får ett utökat gymnasieprogram, dvs. de läser 200 poäng utöver ordinarie utbildning på 2500 poäng.

Kurser

De kurser som ingår på profilen är:

  • Kurskod: IDRIDO01 - Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100p (Individuellt val)
  • Kurskod: IDRIDO02 - Idrott och hälsa 2 - specialisering, 100p (Individuellt val)
  • Kurskod: TRNTRN01 - Träningslära 1 100p (Utökat)
  • Kurskod: TRNTRN02 - Träningslära 2 100p (Utökat)

Av dessa ryms 200 poäng inom ramen för ordinarie 2500 poäng, och 200 poäng läses som utökat program. Totalt blir det 2700 poäng

Träningstid kommer att vara schemalagd och kombineras med fysisk och mental träning i stor omfattning.

E-sport är en koncentrationssport och i dessa är en tydlig framgångsfaktor att hålla sig i ett gott fysiskt skick. Vi jobbar därför mycket med individens fysiska status. Med goda teoretiska grunder och en varierad, allsidig träning,hjälper vi individen att skapa goda förutsättningar för ett kvalitativt motionerande, som man kan förvänta sig bidrar till ökad prestation i E-sportandet. Utöver detta berör vi ergonomiska aspekter såväl som avslappning, stresshantering och målbildsträning.

Antagning till programprofilen E-sport sker genom ett särskilt antagningsförfarande. Det finns möjlighet att välja till profilen på El- och energiprogrammet (inriktningen dator och kommunikationsteknik) och på Teknikprogrammet.

Viktigt att tänka på är att detta är en elitidrottssatsning, som går parallellt med studier på mycket krävande program. De ordinarie studierna kommer i alla lägen att komma i första hand, och i de fall studierna inte går enligt studieplanen kommer man efter särskild prövning att få lämna e-sportsiriktningen. Därför ber vi dig som är intresserad att tänka över noga om en e-sportssatsning parallellt med studierna är något för dig. Eller för att tala klarspråk: Du som spelar mycket, men inte lägger ner så mycket energi på dina studier, bör inte välja att gå e-sportsprofilen.

I samarbete med Svenska E-sportföreningen

E-sportsprofilen innebär vissa begränsningar, i och med att 200 poäng av specialkurserna läses inom ramen för det individuella valet. För Teknikprogrammet innebär detta att man inte kan läsa vissa kurser som ger extra meritpoäng, som exempelvis moderna språk och Engelska 7, eller behörighetsgivande kurser som exempelvis Biologi 1. För El- och energiprogrammet innebär det att man kommer att behöva läsa ytterligare 200 poäng utökade kurser för att få grundläggande behörighet för högskolestudier. = 2 900 poäng totalt.

Ansökan

Om du söker in till Teknikprogrammet eller El- och energiprogrammets datainriktning i det ordinarie systemet för ansökan till gymnasieskolan kan du söka till e-sportsprofilen. Skicka in ditt ansökningsformulär senast 28 februari.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018