Digiexam

Vid digitala prov använder Katedralskolan en säker provlösning i form av programmet DigiExam. 

Här kan du ladda ner DigiExamlänk till annan webbplats.

 

Manual för eleverna att läsa igenom före provtillfället!länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Förskola och skola