Per Bolund

Per Bolund, konsument- och arbetsmarknadsminister, deltog under måndagen i invigningen av Earth Week i Växjö. En av programpunkterna var en föreläsning i vår aula för årskurs 2-eleverna. Föreläsningen handlade till övervägande del om hur vår konsumtion bidrar till problemen med klimatförändringar, men även åtgärder för att minska dessa konsekvenser. 

Han berättade t ex. om hur nudging kommer att bli en allt viktigare del i regeringens policy när det dessa gäller att bekämpa dessa konsekvenser. En nudge (knuff på svenska) leder till ett förändrat beslut vid en valsituation utan att man tar bort andra valmöjligheter och utan att man ändrar pris. Efter föreläsningen ställde ett flertal av våra elever initierade och intressanta frågor till Per Bolund, om allt från glesbygdspolitik till vad Per Bolund själv gör för att begränsa klimatförändringar. (...han cyklar och kör miljöbil när han måste) 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017