Biblioteket

Kungsmadskolans bibliotek, är knutpunkten i skolan, med plats för boklån, studier och faktasökning. Biblioteket är till för gymnasieskolans elever och personal.

Biblioteket har 13.000 böcker och 65 tidskrifter på en yta av 700m². Det finns också grupprum för studier.

Vi har gemensamt utlåningssystem med övriga bibliotek inom Växjö kommun. Som ny låntagare behöver ditt lånekort aktiveras hos oss och sedan väljer du själv om du vill låna via självbetjäning med hjälp av en fyrsiffrig kod eller via bibliotekspersonalen.

Utlåningstiden är fyra veckor och vid eventuell försening skickas påminnelse ut via e-post. Du blir ersättninsskyldig för ej återlämnade böcker.

Biblioteket köper inte in böcker som spekulerar i våld och sex eller pläderar för rasism i vår tid. Alltså skall sådant inte heller förmedlas via bibliotekets datorer.

Det är viktigt att tänka på källkritik när man söker information på Internet eftersom den sällan är kvalitetsgranskad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola