Elevinflytande

På skolan finns många tillfällen till samverkan mellan elever, lärare, skolledning, elevhälsa och annan personal. Elever ska ha inflytande över och ta ansvar för sin utbildning. 

Ungdomars vilja och förmåga att delta i den demokratiska processen ska utvecklas. Elevföreträdare ska ges möjlighet att delta i gymnasienämndens sammanträden.

Gör din röst hörd!

Programråd

I detta forum tar man upp frågor som berör enskilda program. Elever, personal, kontaktpolitiker och representanter från yrkeslivet medverkar. Här diskuteras bland annat innehåll och inriktning på utbildningen.

Elevkår

Detta är elevernas gemensamma organisation på skolan. Elevkåren består av valda representanter och samarbetar med skolledningen i allt, från undervisning till fester och andra aktiviteter.

Klassråd

Klassrådet är varje klass forum för gemensamma frågor och består av klassens elever och ansvarig lärare. Klassrådet utser klassombud och elevskyddsombud. Man diskuterar också många praktiska frågor, till exempel fördelningen av skriftliga prov och redovisningar. Klassrådet sammanträder cirka en gång i månaden och minst två gånger per termin. Klassrådets möten protokollförs.

Skyddskommitté

Elevskyddsombuden deltar i skolans skyddskommitté. Dessa får en särskild utbildning och deltar i skyddsronder. Upptäcker du någonting som kan skada dig på skolan kan du vända dig till elevskyddsombuden eller till rektor.

Kontakt

 • Kungsmadskolan

  Reception

  0470-417 90

  kungsmadskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Sandsbrovägen 21T

  Postadress

  Utbildningsförvaltningen

  Kungsmad
  Box 1222, 351 12 Växjö

  Leveransadress

  Sandsbrovägen 21T

  352 33 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Förskola och skola