Individuellt program

Gymnasiesärskolan erbjuder ett individuellt program. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. Studierna på det individuella programmet är uppdelat på sex ämnesområden.

I Växjö ligger gymnasiesärskolan på Kungsmadskolan. Digitala verktyg är ett naturligt inslag i våra utbildningar liksom praktik ute på företag och daglig verksamhet i regionen.

Individuella programmet är utformat utifrån den enskilde individen. På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet.

Det individuella programmet består av ämnesområdena:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Efter programmet

När det gäller utslussning under 4:e året samarbetar skolan med Arbetsförmedlingen och den dagliga verksamheten i kommunen. Efter gymnasiesärskolan kan du läsa vidare på särvux och folkhögskola.

Kontakt

 • Individuellt program

  Rektor

  Staffan Johnson
  0470-438 72

  Studie- och yrkesvägledare

  Cecilia Lindqvist

  0470-438 99

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola