Läsprojektet

På Kungsmadskolan strävar vi efter att eleverna ska få läsa tjugo minuter om dagen, fyra dagar i veckan i årskurs ett och två. Under läsåret inspireras vi av författarbesök och happenings av skilda slag. Läsningen ger lust till skapande inom olika områden såsom bild, text och film.

Kungsmads läsprojekt

Kungsmads läsprojekt startade 2002. Bakgrunden till projektet är att ungdomars läsförståelse minskar i hela landet. 2011 startade projektet för eleverna med ett besök av den svenska mästaren i bokpresentationer, bibliotekarie Mia Dimblad och författaren Torgny Karnstedt. Torgny höll en inspirationsföreläsning om vikten av att äga ett rikt språk och Mia gav bra lästips.

Varje elev får läsa skönlitteratur 20 minuter om dagen, fyra dagar i veckan i årskurs ett och två. Detta har medfört att utlåningen i vårt skolbibliotek ökat. Innan läsprojektet kom igång hade biblioteket en utlåning 2001/2002 på 2263 böcker. Denna siffra var 6581 utlånade böcker läsåret 2005/2006 och ligger idag fortfarande på över 6000 utlån/år.

Språket är vårt viktigaste sätt att kommunicera. Utan ett rikt språk blir man "handikappad" i dagens informationssamhälle. Språket är vårt viktigaste vapen men trots det sjunker läsförståelsen i hela landet, främst bland ungdomar och då speciellt hos pojkar (PISA 2009). 

Historik

Läsprojektet startade som en reaktion mot elevernas allt sämre värden på läsförståelsetest, ofta dåliga ordförråd och ibland bristfälliga läsvanor.

Idag har trenden vänt på Kungsmadskolan och eleverna läser gärna och ofta!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Förskola och skola