Studiebesök

Varje läsår erbjuds elever i årskurs 9 möjligheten att inför gymnasievalet besöka något av våra program under en skoldag. Syftet med studiebesöket är för den blivande gymnasisten att få inblick i hur gymnasietiden skulle kunna bli hos oss på Teknikum. Om du är intresserad av ett studiebesök kontaktar du studie- och yrkesvägledaren på det programmet du är intresserad av.

Dea Livancic

Studie- och yrkesvägledare för: Barn- och fritidsprogrammet, Teknikprogrammet
Tel: 0470-79 65 26
E-post: dea.livancic@vaxjo.se

Linda Klang

Studie- och yrkesvägledare för: El- & energiprogrammet, VF-programmet, VO-programmet
Tel: 0470-419 29
E-post: linda.klang@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2018
Förskola och skola