Automationselektriker

Inriktningen för dig som är intresserad av att kombinera datoranvändning med andra teknikområden.

Du får lära dig att arbeta med automatiska maskiner och robotar som har avancerade styr- och reglersystem. Många av dessa finns i den moderna industrin men du kan även arbeta inom flera andra områden. Samtidigt som du lär dig detta får du grunden för elbehörighet, så att du kan arbeta som elektriker inom industrin eller på andra ställen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL ) knyter ihop teori och praktik och omfattar minst 15 veckor av utbildningstiden. 

Teknikcollege

Inriktningen automationselektriker ingår i Teknikcollege, som är ett samlingsbegrepp för utbildningar med teknisk inriktning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Det är en kvalitetsstämpel som visar att kommuner, skolor och företag i regionen samverkar för att utveckla utbildningar som kan tillgodose teknikindustrins behov av kvalificerad arbetskraft. För att bli certifierade som Teknikcollege måste regionen och skolorna leva upp till ett antal krav från Industrikommittén.

Framtid

Du kan efter utbildningen bland annat arbeta som.

  • Automationselektiker
  • Ventilationstekniker
  • Programmerare av styrsystem

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola