Vanliga frågor

Vilka är Kulturskolan till för?

Kulturskolan är till för barn och ungdomar i Växjö kommun. Äldre elever kan erbjudas plats om det inte finns andra barn i kön.

När ska man söka?

För att vara med på huvudantagningen ska man söka senast 31 maj. Söker du senare står du kvar i kön under läsåret och kan eventuellt erbjudas plats om andra elever slutar.

Kommer alla in?

I en del ämnen är det många som söker och då är det i sista hand lotten som avgör om du får plats. 

När får jag besked om jag fått en plats?

Huvudantagningen görs runt midsommar. Har du fått en plats då, så får du ett antagningsbesked. Har du inte fått någon plats så ligger din ansökan kvar tills årsskiftet. Vi tar löpande in nya elever när gamla slutar och får du en plats så kommer du att bli kontaktad. Annars måste du söka igen senast den 31 maj. 

Är anmälan bindande?

Nej, du har rätt att tacka nej. Är du ny elev får du även prova din kurs två gånger innan du bestämmer dig. Från och med gång tre räknas du som inskriven och får betala för terminen.

Hur lång lektion har man?

Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek. Den är dock alltid minst 20 min/vecka.

Hur många gånger går man under ett läsår?

Vi följer i stort grundskolans terminstider. Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt. Du erbjuds dock minst 28 lektionstillfällen per läsår. I detta kan ingå konserttillfällen.

Får man gå flera kurser?

Det beror på hur det ser ut i kön. En del av våra kurser är väldigt populära och det är många som står i kö. Då prioriterar vi de som inte går någon annan kurs hos oss.

Vad har ni för lärare?

Hos oss jobbar ett 50-tal lärare. De har hög kompetens, ofta med flera års studier på universitetsnivå. Flera av lärarna arbetar även parallellt som musiker, konstnärer eller med teaterproduktioner.

Var sker undervisningen?

Undervisningen äger främst rum på eftermiddags- och kvällstid, huvudsakligen på Kulturskolan, Ringsbergskolan och Nortullskolan. Slagverksundervisningen är förlagd till Musikhuset och vi har även viss undervisning på skolor i kommunen.

Kan man hyra instrument hos er?

Man kan hyra vissa förskoleinstrument, som små fioler, trumpeter, tromboner och oboer. Kostnaden för det är 400:-/termin. Övriga instrument kan du köpa eller hyra i en musikaffär.

Vad kostar kurserna?

De flesta kurser kostar 950:-/termin. Några undantag finns dock: Vissa kortare kurser kostar 700:-/termin och suzukifiol 1400:-/termin. Att sjunga i kör eller spela i orkester kostar 400:-/termin. Går du i en ämneskurs betalar du ingen avgift för ämnets ensemblekurser. Vad gäller dans finns ett speciellt rabattsystem.

Finns det syskonrabatt?

Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon nr 2 betalar 75 % av avgiften, övriga syskon betalar 50 % av avgiften.

Finns det något avgiftstak?

Vi tillämpar ett avgiftstak på 2200:-/termin, vilket innebär att ingen familj betalar mer än så oavsett antal barn och kurser. (Undantaget suzukikursen, se separat information om den.)

Hur betalar man?

Fakturan skickas hem, vanligtvis i oktober och april.

Vad gör jag om jag inte kommer in?

Din ansökan ligger kvar tills årsskiftet. Då börjar vi rensa i köerna. Vill du fortfarande stå kvar i kön, kontaktar du oss eller gör en ny ansökan på "Min sida" senast den 31 maj. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2017
Förskola och skola