I skolan

Kulturskolans pedagoger är en resurs att använda i skolan för barn i behov av särskilt stöd och stimulans.

Vi har idag fem lärare med speciell inriktning på undervisning av barn med funktionsnedsättning. De kan köpas in av skolorna för undervisning i musik, dans eller teater. Antingen åker våra lärare ut till skolorna, eller så träffas man i våra lokaler på Kulturskolan.

Vi erbjuder också skolornas lärare fortbildning inom vårt område. Kontakta rektor Magnus Birgersson på telefon 0470-412 15, eller e-post magnus.birgersson@vaxjo.se om du vill veta mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Förskola och skola