Mer om biblioteket

Alla klasser besöker regelbundet biblioteket för boklån, bokprat, undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning.

Även förskolor och dagbarnvårdare i området besöker skolbiblioteket. Här kan du låna böcker, söka efter information i böcker och på Internet, eller bara sätta dig ner för att läsa en bok.

Katalog

Bibliotekets katalog kommer inom kort.

Låneregler

Alla eleverna på skolan får ett eget lånekort. Lånekortet förvaras i skolan. Lånetiden är 28 dagar och det går bra att reservera (ställa sig på kö) böcker och låna om böcker max 2 gånger.

Tre övergripande mål för verksamheten

  • Att väcka och öka elevernas lust att läsa
  • Att utveckla elevernas förmåga att söka och kritiskt granska information
  • Att utveckla och fördjupa samarbetet mellan skola och bibliotek

Bokrådet

Varje klass har representanter till bokrådet. Bokrådet kommer med inköpsförslag, tipsar sina klasser och varandra om nya böcker och är med och planerar och informerar om vad som händer på biblioteket.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Förskola och skola