Skolsköterska

Välkommen till skolsköterskan Helén.

Hälsosamtalet är grunden i skolhälsovårdens hälsoarbete

Det innebär att vi uppmuntrar till att:

  • hålla det friska friskt
  • lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna valJag samtalar med barnen både individuellt och i grupp och vartannat år kontrolleras vikt och längd.

Synkontroll görs i förskoleklass och senare vid behov. Ryggen kontrolleras från och med åk 4 och därefter vid behov. Inför hälsosamtalen får föräldrarna hem en blankett, ”hälsouppgift,” att fylla i. Från och med åk 4 får barnen fylla i en enklare enkät i skolan som tar upp trivsel med mera. 

Mottagningstider

Min mottagningstid är till för att eleverna ska kunna få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller utveckling och hälsa. Helén gör enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vid behov till olika sjukvårdsinstanser. Vissa elever remitteras vidare i samråd med skolläkaren. 

Öppen mottagningstid måndag till torsdag 11.00-12.00.

Övriga tider efter överenskommelse. Möjlighet att träffa skolläkaren finns, tid bokas hos Helén. 
Skolhälsovården har tystnadsplikt. 

Vaccinationer

I årskurs 2 kommer barnen födda 2002 att vaccineras mot MMR. I årskurs 4 difteri, stelkramp och kikhosta, DTP. I årskurs 5 kommer flickorna att vaccineras mot livmoderhalscancer sedan hösten/våren 2010-2011. I årskurs 6 MMR för barnen födda före 2002.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Förskola och skola