Likabehandling

”Världens bästa skola” utbildar världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt förvissade om att allt de vill och kan är möjligt”

På Centrumskolan arbetar vi aktivt för att:

  • alla elever ska känna sig trygga överallt på skolan
  • öka elevdemokrati
  • skapa gemensamma regler och förhållningssätt förankrade hos alla
  • ha effektfulla metoder vid upptäckt av mobbingsituationer

På Centrumskolan finns ett likabehandlingsteam som består av biträdande rektor, kurator, skolsköterska och likabehandlare.

Kontaktuppgifter till teamet:

Rikard Samuelsson, biträdande rektor: 0470-41651
rikard.samuelsson@vaxjo.se

Jean Malki, likabehandlare: 070-9912818
jean.malki@skola.vaxjo.se 

Läs mer om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola