Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Nedan följer information om vad som är vad när det gäller diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier är när någon kränker en elevs värdighet och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas med mera. Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. 

Kränkande behandling är när någon kränker en elevs värdighet men när det inte har samband med någon diskrimineringsgrund.  Kränkande behandling kan delas in i fyra undergrupper: 

  • Verbal: skällsord, förolämpningar, ryktesspridning
  • Social: utfrysning, miner, blickar
  • Fysisk: slag, knuffar, tafsningar, förföljelse
  • Text och bildburen: sms, mms, lappar, klotter, e-mejl, bloggar, chattsidor

Diskrimineringsombudsmannen kan utreda anmälningar om diskriminering och kränkande behandling. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Förskola och skola