Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning erbjuds på utvalda skolor, utanför ordinarie skoltid och är 60 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds till elever i årskurs 1 till 9. Eleven får läsa modermål max sju år.

Undervisningen ska hjälpa eleven att utveckla sitt modersmål och ge kunskap om kultur i de områden där språket talas. Modersmålsundervisning är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet.

Modersmål är ett skolämne vilket betyder att undervisningen följer en kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. När en elev är anmäld till undervisningen är den obligatorisk och närvaro/frånvaro dokumenteras, precis som i övriga ämnen i skolan.

Om eleven vill avsluta modersmålsundervisningen ska vårdnadshavaren lämna in en avanmälan till elevens rektor. Om inte avanmälan lämnas in kommer frånvaron registreras som ogiltig frånvaro.

Ämnet Modersmål behandlas som övriga ämnen i skolan. Det innebär att modersmålsläraren samarbetar med övriga lärare som eleven har och med elevens rektor, om det behövs. Elevens mentor får information om hur det går i undervisningen.

Ansökningsblankett finns på Växjö kommuns hemsida under E-tjänster. Ansökan lämnas till elevens rektor som utreder och tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning.

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2017
Förskola och skola