Bild

I bild prövar vi många olika tekniker så att eleverna känner trygghet i att berätta både fakta och känslor med bilder eller tredimensionellt arbete. Arbetet ska väcka deras lust för hantverket, träna motoriken, förstå arbetsprocesser och reflektera över den egna insatsen i förhållande till slutresultatet.

Vi tränar språket när vi diskuterar bilder. Vi arbetar både med kända och okända bilder, konstverk eller reklambilder, för att förstå vad man kan läsa ut av dem.

Övrig undervisning i bild har på olika sätt kopplingar till det arbete som man gör i olika ämnen i klassen. Vi konkretiserar begrepp som är relevanta för ämnet.

Varje månad presenteras en känd konstnär som vi arbetar både praktiskt och teoretiskt med.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola