Slöjd

Slöjd i årskurs 3, 4, 5 och 6.

Slöjd årskurs 3

Eleverna kommer under detta läsår lära sig några av grunderna i slöjd och att utforska slöjdsalens olika möjligheter. Övningarna eleverna gör syftar bl a till att väcka deras lust för hantverket, träna motoriken, öva begrepp som är relevanta för ämnet, förstå arbetsprocesser och reflektera över den egna insatsen i förhållande till slutresultatet. Vi gör bland annat en tavla där ramen tillverkas i trä och motivet i textil. Eleverna har trä- och textilslöjd i halvklass en termin i taget.

Slöjd årskurs 4 och 5

Eleverna får prova på några nya tekniker och även symaskiner. Hantverksskickligheten/motoriken tränas i nya uppgifter. Det egna uttrycket i uppgifter stärks genom att eleverna gör skisser som ligger till grund för fortsatt arbete. En personlig maskot som eleverna själva designar, utifrån vilken tur maskoten ska ge dem, är ett exempel på det. Eleverna får muntliga och skriftliga arbetsbeskrivningar för att uppmuntra självständigt arbete och för att ta ansvar för sitt eget lärande. Vi gör muntliga och skriftliga utvärderingar som är kopplade till slutresultat och arbetsinsats. 

Slöjd årskurs 6

Vi startar med ett gemensamt projekt i gruppen för att repetera vissa sykunskaper och för att stärka känslan av att varje bidrag som är unikt, tillsammans skapar en helhet. Det blev en jättekudde i lappteknik. Vi gör även ett samarbete mellan trä- och textilslöjd där delarna i varje ämne är lika viktiga. Eleverna får också själva planera utifrån egna idéer om vad dom vill tillverka. Det är viktigt att lära sig ta ansvar för sitt eget arbete, förstår processen, utvärdera och ha insikt om sin egen förmåga i den egna planeringen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola