Kultur

Radio Centrum

Radio Centrumlänk till annan webbplats är Centrumområdets nyhetskanal. På Centrumskolan är det medieverkstaden som står för nyheterna.

Vi arbetar med bild, ljud, film och text.

Berättarverkstad

I berättarverkstaden läser, skriver och berättar vi historier, noveller, teaterstycken, sagor och dikter.

Vi skapar berättelser tillsammans och enskilt.
Vi arbetar med ljud och bild för att skapa stämning i våra berättelser.
Våra berättelser får liv i filmen.

Bildverkstad

På bildverkstaden berättar berätta med bilder på olika sätt och att göra egna bilder med hjälp av olika material.

Vi tecknra och målra på olika sätt, fotograferar och skapa bilder med hjälp av datorn.
Vi arbetar med olika material, till exempel lera och tidningspapper, för att göra egna skapelser.
Vi talar om reklam och nyhetsbilder och hur vi påverkas av det.

Dramaverkstad

En teaterlärare från kulturskolan undervisar i drama. Eleverna skriver egna pjäser som de sedan får framföra inför publik.

Musikverkstad

Under musikverkstaden får eleverna djupare kunskap för just instrument-spel och medan rytminstrumenten står i fokus i F-1 får 2-4 lära sig grunderna för att spela några ackord på gitarr och 5-6 ges möjlighet att träna på samarbete i ensembleform - popband. De två sista grupperna får också möjlighet att i slutet av varje verkstadsperiod spela upp det som de har lärt sig inför publik vilket gör att läroprocessen får ett naturligt mål.

För att kika in i musikundervisningen här på centrumskolan för att se vad eleverna håller på med just nu kan man besöka musikicentrum.vibloggar.nulänk till annan webbplats. Välkomna!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola