Förstelärare

Uppdraget för Centrumskolans fem förstelärare är att driva skolutveckling baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Deras ämneskunskaper och undervisningsskicklighet ska implementeras i och genomsyra skolans pedagogiska förhållningssätt. De har också till uppgift att stötta skolledningen genom att fungera som bollplank när det gäller organisatoriska, strukturella och pedagogiska frågor.

Våra förstelärare arbetar just nu med följande områden:

  • Läsa och skriva
  • Retorik
  • Digitalisering
  • Translanguaging Engelska
  • Translanguaging So
  • Translanguaging Sv/SvA
  • Translanguaging Regnbågen
  • Coaching

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Förskola och skola