Läsa och skriva

Jag heter Lena A Melkersson och jobbar på Centrumskolan som legitimerad lågstadielärare. Jag har även ett uppdrag som arbetslagsledare och sitter med i skolans ledningsgrupp.

I mitt försteläraruppdrag hoppas jag med min erfarenhet kunna stödja mina kollegor i att arbeta med en språkutvecklande undervisning. Jag hoppas också kunna bidra med en utveckling och förbättring av undervisningsmetoder inom läs-och skrivutveckling med inriktning mot flerspråkighet.

I samarbete med Linneuniversitetet tar jag del av aktuell forskning och nya teorier. Genom att utveckla metoder som fångar elevernas lust, motivation och intresse tror jag att vi kan nå en högre måluppfyllelse.

 /Lena Melkersson - förstelärare i svenska som andraspråk

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Förskola och skola