Kulturprofil

Centrumskolan är en skola där samverkan mellan elever och personal är en naturlig del av det dagliga pedagogiska arbetet.

Skolans elever arbetar alla med ett övergripande läsårstema - Regnbågen. Temat i sin tur är indelat i fyra underteman - röd, blå, gul och grön. Varje temadel avslutas med en gemensam vernissage där elevernas arbete visas upp för vårdnadshavare eller andra utvalda grupper. 

Kultur är ett stort och omfattande begrepp. Kultur förenar och skapar helheter och sammanhang för människor. Kultur bidrar till att stärka varje enskild individs självbild och blir därför en viktig drivkraft i skolans arbete med att utveckla våra flerspråkiga elevers olika språk.

Kulturprofileringen på Centrumskolan innebär:

  • att kulturverkstäder erbjuds under elevens val
  • att skolan har en egen kör
  • kulturverksamhet i bla fritidsverksamhet och på eftermiddagstid
  • samverkan med Kulturskolan

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola