Om skolan

Välkomna till Dädesjö skola!

Dädesjö skola är en liten F-6 skola som ligger cirka 3 mil nordost om Växjö. Här ser vi varje elev och har god och nära kontakt mellan hem och skola.

Det här läsåret har Dädesjö skola en förskoleklass, en klass med årskurs 1-2 och en klass med årskurs 4-6. Vi som arbetar på skolan är fritidspedagog  Maria Händelin som arbetar på fritidshemmet Tranan, förskolelärare Lena Gunnarsson som har hand om förskoleklassen. Elisabeth Lundberg är lärare i årskurs 1-2 och Anna Månsson är lärare i årskurs 4-6.

Vår skola arbetar för en ömsesidighet i förtroende mellan föräldrar, elever, personal och ledning, för en rolig, trygg och lärande miljö. Tillsammans ska vi som tydliga vuxna och elever ge varandra möjligheter att utvecklas i egen takt till förmån för harmoni och arbetsglädje hos såväl den enskilda eleven som i elevgruppen och arbetslaget.

Centrala begrepp på skolan är ordet KRAFT
Kunskap – Respekt – Ansvar – Förtrogenhet – Trygghet

Vår utvecklingsvision är:

  • En helhetsskola för alla.
  • Att barnen kommer i centrum.
  • Vi ser barnens utveckling i ett helhetsperspektiv, socialt – pedagogiskt, hem –skola – fritid.
  • Att våra barn ska möta olika personalkategorier under sin skoldag 6-12 år.
  • Att all personal har en gemensam pedagogisk grundsyn.
  • Att all personal arbetar mot samma mål.

Vi samarbetar med Braås skola vid viss undervisning, bland annat idrott, slöjd och språkval.

Dädesjö skola är skolan där alla känner varandra och barnen känner stor trygghet tillsammans med alla vuxna i skolan.

Skolan har även en aktiv föräldraförening.

I Dädesjö har vi en mycket trevlig 1-5 förskola som förbereder barnen på bästa sätt innan de kommer till skolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Förskola och skola