Ordningsregler

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel på Fagrabäckskolan

Ansvar

 • Jag tar ansvar för mina handlingar och min utbildning.
 • Jag kommer i tid till lektioner, har rätt material med mig och utnyttjar lektionstiden till undervisning.
 • Jag gör mina läxor.
 • Jag använder bara mobil, dator och iPad på lektionerna när det behövs i undervisningen.

Respekt

 • Jag använder ett vårdat språk och säger hej till andra på skolan.
 • Så som jag vill bli behandlad så ska jag behandla andra.
 • Jag är rädd om våra saker och miljön på skolan.
 • Jag bidrar till arbetsro under lektionerna.
 • Jag tackar för maten och jag plockar alltid undan efter mig i matsalen.

Ärlighet

 • Jag är ärlig och står för vad jag gjort.
 • Jag vågar prata om svåra saker med andra.

Mod

 • Jag står upp för andra.
 • Jag vågar vara mig själv och vågar misslyckas.
 • Jag ber om hjälp när det behövs, både för egen och andras del.

Empati

 • Jag respekterar andras känslor och åsikter.
 • Jag reagerar med medkänsla och vänlighet mot andra.

Optimism

 • Jag har en positiv syn på skolan och tycker att skolan är viktig.
 • Jag tänker, pratar och agerar för att bidra till en god stämning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017
Förskola och skola