FAM - Fagrabäcks antimobbningsgrupp

Målet med FAM:s arbete är att förebygga mobbning och annan kränkande behandling. Kamratstödjarnas roll är att iaktta och vara en länk till de vuxna samt att vara en god kamrat och ett gott föredöme.

Varje klass väljer 2 kamratstödjare som är med i FAM under sina 3 år på skolan. Årskurs 7 väljer sina kamratstödjare i februari, andra terminen när alla lärt känna varandra.

Vi utbildar våra nya FAM:are där de får veta vad som förväntas av att vara en FAM:are. En trevlig halvdag tillsammans med en del av de gamla FAM:arna har vi värderingsövningar och lekar.

Vi träffas ca 1 gång per månad och stämmer av hur det är på skolan. Under läsåret ordnar vi aktiviteter på skolan för att skapa en hjärtlig stämning och en stark gemenskap.

Vuxna som är med i FAM:

Magdalena Martina, biträdande rektor Marie Lindberg, skolsköterska Ulf Sjöquist, fritidsledare Teresa Falcon, kurator

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017
Förskola och skola