Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Fredrika Svensson och är studievägledare (SYV) på Fagrabäckskolan.

Studievägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet. Vi strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information samt har eleven i centrum och anpassar vägledninginsatserna efter dennes behov. Studievägledaren är en resurs i elevhälsoteamet.

Jag erbjuder alla elever

  • att få stöd i valprocessen - reflektion
  • att skapa motivation - hur ser jag framåt?
  • att hitta information
  • att kunna fatta beslut

Du som förälder är välkommen att kontakta mig om du har frågor som rör ditt barns nuvarande eller framtida studier.

Tel. 0470-411 58
E-post: fredrika.svensson@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017
Förskola och skola