Frånvaroanmälan av elev

Förälder är skyldig att anmäla varje tillfälle av frånvaro till skolan.

I Växjö kommun anmäler du ditt barns frånvaro genom att ringa en automatisk telefonsvarare. Efter din anmälan får lärare direkt besked om frånvaron och du som vårdnadshavare får bekräftelse genom sms eller e-post. Du som vårdnadshavare får också besked via sms eller e-post om att ditt barn har ogiltig frånvaro från skolan.

Talsvar gäller frånvaro för en dag eller del av dag, vid ledighetsansökan kontakta skolan. Frånvaroanmäl ditt barn varje dag vid sjukdom!

Tel: 0470-79 69 81

Instruktion talsvar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Förskola och skola