Kontakt

Skolledning

Rektor

Robert Eriksson
Tel: 0470-416 95
E-post: robert.eriksson@vaxjo.se

Biträdande Rektor

Cecilia Widqvist
Tel: 0470-416 96
E-post: cecilia.widqvist@vaxjo.se

Magdalena Grügiel Martina
Tlf. 0470-417 01
E-post: magdalena.martina@vaxjo.se

Utvecklingsledare

Arbetslag 7:1

Mats Nygård
Tel: 0470-439 40

Arbetslag 7:2

Erika Florentzson
Tel: 0470-439 40
E-post: erika.florentsson@skola.vaxjo.se

Arbetslag 8:1

Niklas Roth
Tel: 0470-439 20
E-post: niklas.roth@skola.vaxjo.se

Arbetslag 8:2

Pär Svenningsson
Tel: 0470-439 20
E-post: par.svenningsson@skola.vaxjo.se

Arbetslag 9:1

Anna Rye Wolf
Tel: 0470-439 30
E-post: anna.rye@skola.vaxjo.se

Arbetslag 9:2

Ingela Adén
Tel: 0470-439 30

Arbetslag NoT:1

Ditte Lind
Tel: 0470-419 26
E-post: ditte.lind@skola.vaxjo.se

Arbetslag NoT:2

Anna-Karin Cederfjord
Ter: 0470-419 26
E-post: annakarin.cederfjord@skola.vaxjo.se

Administration

Administratör

Therese Hammargren
Tel. 0470-416 98
E-post: therese.hammargren@vaxjo.se

Yvette Medin
Tel: 0470-416 99
E-post: yvette.medin@vaxjo.se

Vaktmästeri

Christian Farbäck
Tel: 0470-417 00
E-post: christian.farback@vaxjo.se

Studie- och yrkesvägledning

Fredrika Svensson
Tel: 0470-411 58
E-post: fredrika.svensson@vaxjo.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Marie Lindberg
Tel: 0470-417 02
Mobil: 070-983 44 44
E-post: marie.lindberg2@vaxjo.se

Skolsköterska NOT

Jenny Sjöbring
Tel: 0470-79 62 25
E-post: jenny.sjobring@vaxjo.se

Skolläkare

Johan Jonsson
Mottagning efter tidsbeställning hos skolsköterskan
Tel: 0470-417 02

Skolkurator

Teresa Falcon
Tel: 0766-21 65 73
E-post: teresa.falcon@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017
Förskola och skola