Information om NoT och Teknikums lokaler

Antalet elever i Växjö kommun ökar och som det är nu räcker inte Teknikums lokaler till för alla elever och Teknikum ska därför byggas om. För våra elever på NoT kommer det att innebära att de från höstterminen 2017 kommer att ha större delen av sin undervisning i en helt nybyggd paviljong på Teknikum.

Paviljongen kommer att placeras på den stora parkeringsytan vid fotbollsplanen öster om Teknikum. Paviljongen kommer att bestå av nio klassrum med kompletterande utrymmen. I de här lokalerna kommer det mesta av elevernas teoretiska undervisning att vara från och med höstterminen 2017. I Teknikums huvudbyggnad kommer fritidsgård, slöjd, teknik och salar för naturvetenskaplig undervisning att vara kvar. Språkval, musik och hemkunskap fortsätter som vanligt i Fagrabäckskolans lokaler. I närheten av paviljongen kommer det att skapas skolgårdsmiljö för eleverna. I de två bilderna visas var paviljongen kommer att placeras, markerat med rosa färg.

Från och med nu vecka 15 kommer det förberedande arbetet med paviljongen att påbörjas. Det gör att en del av parkeringen vid Teknikum kommer att vara en avspärrad byggarbetsplats och det kommer inte vara möjligt att ta sig med bil till och från skolan på samma sätt som tidigare. Vöfab kommer att ta hand om trafiken och sätta upp skyltar för att man ska kunna ta rätt väg till och från skolan.

Vi hoppas att ni har förståelse för att allt inte kommer att vara precis som vanligt under byggperioden. Vi ber er också att respektera de avspärrningar som kommer att finnas. Den långsiktiga planeringen och vårt mål är att Teknikum ska byggas om så att vi får lokaler som är väl anpassade för NoT-undervisningen. Mer information om byggnationen kommer att finnas i Teknikums lokaler. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar!

Vi vill också passa på att önska er en trevlig påskhelg!

Vänliga hälsningar

Cecilia Widqvist och NoT-arbetslaget

Cecilia Widqvist, biträdande rektor, Cecilia.Widqvist@vaxjo.se
Robert Eriksson, rektor, Robert.eriksson@vaxjo.se
Magdalena Martina, biträdande rektor, magdalena.martina@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017