Sommarbrev till elever och föräldrar

Läsåret har rusat iväg och nu går 2016-2017 mot sitt slut – ett läsår med fantastiska insatser av både elever och personal på skolan!

Till hösten kommer vi att vara något färre elever, en klass färre bland de nya sjuorna på Fagrabäckskolan men tre klasser på NoT. Vi håller på och rekryterar några nya lärare till hösten, allt är inte klart ännu men vi kommer att informera er vid skolstart.

Det har hänt mycket under läsåret, en del som har varit stökigt och där har vi fått sätta in extra insatser, men det har också varit mycket bra utvecklingsarbete för både elever och personal. Där vi har behövt göra extra insatser har vi löpande informerat er vårdnadshavare med e-postutskick. Vårt samarbete med ungdomsgruppen och polisvolontärer på skolan har bidragit till en lugnare miljö och vi kommer också fortsätta samarbetet med dem. Tack vare både engagerade vårdnadshavare och personal ser vi tillsammans till att utvecklingen går i rätt riktning och de enkäter vi har gjort med eleverna visar samma sak.

Under läsåret har det också hänt mycket annat; till att börja med är några av våra elever i skrivande stund på riksfinalen i Pythagoras Quest i Malmö. Dessutom har årskurs 7 sett föreställningen Hamlet på Växjö teater, en grupp elever har varit på besök i Göteborg med Mathivation, årskurs 8 har varit på en skogsdag med Sveaskog och de har även haft besök av Noaks Ark. Vi har nyligen också haft besök på skolan av eleverna i blivande årskurs 7 och tillsammans med elevrådet och FAM har vi haft en lyckad Pridefestival.

Eleverna har verkligen kämpat och jobbat hårt med de nationella proven och med andra prov och redovisningar för att visa sina kunskaper och sin kunskapsutveckling. Slutligen har även ombyggnationen av våra NoT-lokaler på Teknikum börjat.

Nästa läsår kommer vi fortsätta jobba med utvecklings- och förbättringsarbete och att jobba förebyggande för att Fagrabäckskolan ska vara en trygg och utvecklande miljö. Vi kommer också med förnyad kraft fokusera på digitalisering och där vi kommer att informera er mer om det som händer.

Avslutningsvis vill vi tacka alla elever, all personal och alla vårdnadshavare som har engagerat sig för att alla vi på Fagrabäckskolan ska trivas, utvecklas och ha det bra! Vi önskar er alla en riktigt skön, vilsam och rolig sommar, så ses vi igen på skolstarten den 21 augusti!

Robert Eriksson, Cecilia Widqvist och Magdalena Martina

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018