Om skolan

Fagrabäckskolans elever kommer från Högstorpskolan, Lillestadskolan, Östregårdskolan, Furuby skola, Åryd skola, Sandsbro skola, och Centrumskolan. Läsåret 16-17 har vi runt 700 elever och ungefär 170 av dem går på skolans Naturvetenskapliga och Tekniska inriktning, NoT, som är förlagd på Teknikum.

I de utvärderingar som bildar underlag för vår kvalitetsredovisning ger elever, föräldrar och personal högt betyg till Fagrabäckskolan vad gäller såväl trivsel som kunskaper.

Fagrabäckskolan och Mathivation på Västsvenska Handelskammaren har ett samarbete för att öka intresset och kunskaperna i matematik hos eleverna. Under hela läsåret hålls regelbundet olika kurser med eleverna.

På Fagrabäckskolan förses både elever och pedagoger med en personlig iPad eller dator.

Fagrabäckskolans gemensamma målsättning:

"Elever som lämnar Fagrabäckskolan kännetecknas av kreativitet, ansvarstagande och självtillit. Fagrabäckskolan präglas av delaktighet och ansvar för vår gemensamma trygghet och miljö. Alla på skolan är medskapare av sitt eget och andras lärande och utmanar sig själva för att möta framtiden i en föränderlig värld."

Fagrabäckskolans informationsfilmlänk till annan webbplats  

Läs mer om Fagrabäckskolan. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola