Hitta i biblioteket

För att du ska kunna hitta rätt bland bibliotekets cirka 10 000 böcker och andra medier är de uppställda enligt en speciell ordning, SAB:s klassifikationssystem. Det är bokens innehåll som avgör var i biblioteket den hör hemma.

Böckerna är indelade i 23 huvudavdelningar från A till X. I biblioteket finns det skyltar på alla hyllgavlar där du kan se vilka avdelningar som finns på vilka hyllor. De flesta huvudavdelningarna är sedan i sin tur uppdelade i underavdelningar. Då läggs små bokstäver (och ibland siffror) till efter huvudavdelningens stora bokstav. Dessa bokstavskombinationer kallas för signum. Avdelning K som är historia är en sådan stor avdelning som är indelad i många underavdelningar, dels beroende på vilken tid det handlar om, dels beroende på vilket land det gäller. Till exempel står böcker om medeltiden på K.3 och böcker om Afrikas historia på Kp.

Inom varje avdelning är böckerna uppställda i alfabetisk ordning, oftast efter författarens efternamn. När du i ämnesordsregistret eller i bibliotekets katalog på Internet letar fram ett ämne eller en titel får du ett signum. För att du sedan ska hitta boken i hyllan måste du ibland ta bort de sista bokstäverna i signumet. Till exempel hittar du Koea (Kinas historia) på en hylla som är märkt Ko (Asiens historia).

Referenslitteratur kallas böcker som man inte får låna. Det är uppslagsverk och fackböcker som många använder och som alltid ska finnas till hands i biblioteket. Bibliotekarien hjälper dig att istället kopiera ur dessa böcker.

De flesta faktaböckerna har en innehållsförteckning och ett register. Innehållsförteckningen sitter längst fram i boken och är uppställt i den ordning de olika kapitlen kommer. Den ger en översiktlig bild av bokens innehåll. Längst bak i boken sitter registret. Det är istället uppställt alfabetiskt och mer detaljerat än innehållsförteckningen.

I uppslagsverk behövs inga register eftersom alla uppslagsord redan står i alfabetisk ordning.

Verkar det krångligt? Fråga bibliotekarien så hjälper hon dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola