Om skolan

I de utvärderingar som bildat underlag för vår kvalitetsredovisning ger elever, föräldrar och personal högt betyg till Fagrabäckskolan vad gäller såväl trivsel som kunskaper.

Vi som arbetar på Fagrabäckskolan strävar efter att ge

  • Goda grundläggande färdigheter. Vårt mål är att ge eleverna goda kunskaper samt att utveckla förmågan att själv söka och värdera kunskap
  • God föräldrainsyn i arbetet
  • Ökad medverkan och ökat inflytande för eleverna kopplat till ökat ansvarstagande
    • vår strävan är att ge eleverna både inflytande och ansvar för sitt eget lärande
    • våra informatörer, äldre elever, har till uppgift att dels informera och  stödja blivande sjuor samt att informera föräldrar då skolan har Öppet Hus.
    • elevrådet har ett antal kommittéer som tar ansvar för en speciell fråga, t.ex. Biblioteksgruppen och FAM, Fagrabäckskolans Anti Mobbningsgrupp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Förskola och skola