Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Undersökningar visar att många elever i svenska skolor berörs av kränkande handling eller mobbning – som offer eller plågare. Detta gäller relationerna elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev, vuxen-vuxen.

Det som sker mellan elever är ofta svårt att upptäcka. Det sker mest, när ingen vuxen ser det. Den kränkta eleven kan eller vill sällan berätta vad den är utsatt för. Det kan kännas plågsamt och skamligt att tala om det.

Planen mod diskriminering och kränkande behandling har tagits fram av skolans personal i samråd med elever via elevrådet och FAM. Uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder sker vid läsårets slut.

En ny plan upprättas inför varje läsår och baseras på utvärdering av föregående års plan och elevundersökningar kring tryggheten på skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola