Om biblioteket

Biblioteket håller öppet för elever måndagar till fredagar.

På biblioteket kan skolans elever låna och läsa böcker eller söka efter information i uppslagsverk, faktaböcker eller på Internet. Det finns ca 6500 böcker att låna på biblioteket, samtliga inlagda i kommunens gemensamma datoriserade katalogsystemlänk till annan webbplats.

Både barn och föräldrar är även hjärtligt välkomna till biblioteket för att läsa eller låna tillsammans efter skolans slut. I biblioteket arbetar bibliotekarien Lisa Hartonen. Johanna Yman arbetar också i biblioteket i egenskap av bibliotekspedagog. Lisa träffar klasserna varje eller varannan vecka för att arbeta med läslust och söklust. Bland annat står läsning och boksamtal, presentationer och recensioner på schemat, liksom bibliotekskunskap och fördjupningar i informationssökningens olika delar.

Kontakt

Lisa Hartonen
Bibliotekarie
E-post: lisa.hartonen@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Förskola och skola