Skolhälsovården

Information och kontaktuppgifter

Skolsköterska

Jane Olander
E-post: jane.olander@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 16 eller 0766-216788
Måndag, torsdag och fredag på Furutåskolan

Skolläkare

Anders Willstedt (träffas efter tidsbeställning hos skolsköterskan)


Skolhälsovårdens uppdrag

Vad händer och när?

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Undersökning; längd, vikt och syn

Årskurs 2

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Undersökning: längd och vikt
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Vaccination mot Mässling/Påssjuka/Röda hund

Årskurs 4

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från elev
 • Undersökning: längd, vikt och rygg
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 5

 • Vaccination mot HPV-virus till flickor dos 1 och 2 

Årskurs 6

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från elev
 • Hälsobesök med längd och vikt

Under skoltiden fungerar vi som elevernas företagshälsovård och är en del av skolans elevhälsa. Vi bevakar och påpekar vid behov brister i den fysiska och psykiska arbetsmijön i syfte att främja elevernas tid i skolan.

Skolhälsovårdens viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård.

Detta innebär att vi uppmuntrar till:

 • Att hålla det friska friskt
 • Att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
 • Att stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Förskola och skola