Specialundervisning

På Gemla skola är Christina Magnusson ansvarig för specialundervisningen.

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. All personal ska också samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Det är viktigt att ge eleverna återkoppling för att stödja lärandet. Det leder lärandet framåt och höjer undervisningens kvalité. När vi har fokus på målen och systematiskt utvärderar dessa kan vi också bedöma om åtgärderna har den effekt som vi önskat.

Mitt arbete består av

 • att på organisations-, grupp- och individnivå verka för en god lärandemiljö
 • att ge särskilt stöd till elever som utformas på olika sätt
 • enskild eller gruppundervisning i kortare eller länge perioder
 • att erbjuda elever en förändring i skolmiljön eller arbetssätt för att de ska få bästa förutsättningar att visa sina kunskaper t.ex. på prov
 • handledning till klasslärarna
 • tester, analyser och diagnostiserings ansvar för, och utformning av, åtgärdsprogram
 • föräldrakontakter
 • medverkan vid utvecklingssamtal
 • hjälp och stöd till de elever som är i behov av alternativa verktyg
 • konsultera externa experter vid behov
 • att ta del av ny skolforskning och aktuell litteratur inom matematik, språk- läs- och skrivutveckling samt barn i behov av särskilt stöd i skolarbetet
 • ingå i Elevhälsoteamet tillsammans med rektor och skolsköterska

Alla elever ska få arbeta och utvecklas så långt som möjligt i förhållande till sin förmåga. Målsättningen är att arbeta förebyggande och att ge hjälp och stöd i ett tidigt skede.

Kontakt

 • Gemla skola

  Expedition

  0470-73 46 42

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Skolvägen 1, Gemla

  Postadress

  Växjö kommun,
  Gemla skola,
  Box 1222,
  351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Förskola och skola