Låneregler

Lån och lånekort

Alla elever och all personal på Gustavslundskolan har ett eget lånekort, detta lånekortet finns i en lånekortspärm på biblioteket. Eleverna kommer och låna böcker varje eller varannan vecka på biblioteket. Lånetiden är alltid 28 dagar. Efter dessa 28 dagar kan du alltid låna om boken 3 gånger. Om du vill ha elevens lånekortsnummer, för omlån hemifrån, ta kontakt med bibliotekarien. Tänk på att vara rädd om bibliotekets böcker, de ska hålla för många läsningar!

Försenade böcker

Påminnelse om försenade böcker skrivs ut varje fredag, de delas ut i klassrummen under måndagen. 

Om eleven fått en påminnelselapp:

  • och håller på att läsa i boken, låna då om boken via bibliotekskatalogen eller bibliotekarien
  • och boken är färdigläst lämna då tillbaka boken till biblioteket så snart som möjligt.
  • och ni inte hittar boken varken hemma eller i elevens låda i klassrummet. Skicka då ett mejl till bibliotekarien så fixar vi det elisabet.gustafsson@vaxjo.se 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Förskola och skola