Ansvarig skolledare under sommaren

Vid akuta händelser under v 27-32 kan vårdnadshavare kontakta tjänstgörande skolledare nedan

Ansvarig rektor/förskolechef

Ansvarig rektor/förskolechef

v.27
Marie Tegnvallius
marie.tegnvallius@vaxjo.se
0474-62 20 05
v.28
Therese Gylling
therese.gylling@vaxjo.se
0470-79 66 40
v.29
Ann-Christin Nielsen
ann-christin.nielsen@vaxjo.se
0470-437 21
v.30
Anton Wijk
anton.wijk@vaxjo.se
0470-435 14
v.31
Carina Färdigh
carina.fardigh@vaxjo.se
0470-434 43
v.32
Agneta Johansson
agneta.johansson4@vaxjo.se
0470-418 08

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017