Trivselregler på Gustavslund

Skolans trvselregler

 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad
 • Vi tolererar inte mobbning, trakasserier, rasism, hot och våld
 • Vi visar hänsyn och respekt för varandra så att alla får lika stort utrymme och inflytande.  Alla ska känna sig trygga och få vara med i ett gott kamratskap
 • Vi använder ett trevligt och vårdat språk och lyssnar på varandra
 • Vi är rädda om våra egna, andras och skolans saker
 • Öppen eller dold inspelning av tal eller bild är ej tillåtet under lektioner, vid utvecklingssamtal eller i annat sammanhang inom skolans område. Det är endast tillåtet i undervisnings- och bedömningssyfte som då alla elever och föräldrar är informerade om.
 • Mobil får inte användas under skol- eller fritidstid. Läggs avstängd i väskan under dagen.

Konsekvenser

 • När det gäller mobbning, trakasserier, rasism, hot och våld är det vår likabehandlingsplan som används
 • Förstörelse av andras eller skolans saker medför att man är skyldig att ersätta detta. Skolan är ersättningsskyldig enbart när skolan orsakat skadan

Ordningsregler

För att vi ska få en trivsam miljö behöver vi följande ordningsregler

 • Alla ställer sin cykel på anvisad plats
 • Cyklar används inte under raster
 • Elever stannar inom skolans område
 • Skolgården är fri från snöbollskastning
 • Ytterkläder och huvudbonader tar vi av när vi kommer in (undantag för religiösa skäl)
 • Skolan är fri från tobak

För våra ordningsregler gäller följande

 • Överträdelse medför att reglerna förklaras igen och den vuxne har ansvar för att eleven verkligen förstått
 • Vid upprepad överträdelse kontaktar klasslärare föräldrarna
 • Leder inte dessa åtgärder till att eleven följer våra regler kallar rektor föräldrar och elev till samtal

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Förskola och skola