Trygghetsteamet!

Trygghetsteamet arbetar för att alla barn ska känna sig trygga på skolan.

I teamet ingår representanter för olika yrkeskategorier. Trygghetsteamet träffas regelbundet varje termin. Vi arbetar förebyggande utifrån värdegrunden och de mål som satts upp i skolans ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”. Vi arbetar bland annat för att öka vuxentätheten på rasterna och förebyggande arbeten för att skapa trygghet. Under hösten kommer vi, tillsammans med alla på skolan, att genomföra en temadag om värdegrunden.

Om du undrar över något är du välkommen att ta kontakt med någon av oss i teamet.

Vi som ingår i Trygghetsteamet

Johanna Nordin

Biträdande rektor
E-post: johanna.nordin@vaxjo.se

Marie-Louise Nielsen

Skolsköterska
E-post: marie-louise.nielsen@vaxjo.se

Camilla Nilsson Dieguez

E-post: camilla.nilsson-d@skola.vaxjo.se

Melita Sinanagic

Fritidspedagog
E-post: melita.sinanagic@skola.vaxjo.se

Ulrika Bengtsson

Lärare
E-post: ulrika.bengtsson2@skola.vaxjo.se

Anna Gustbée

Lärare
E-post: anna.gustbee@skola.vaxjo.se

Elin Berglund

Lärare
E-post: elin.berglund@skola.vaxjo.se

Camilla Stenmalm

Lärare
E-post: camilla.stenmalm@skola.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Förskola och skola