Slöjd

Välkommen till slöjden! 

Leif Adolfsson

Hej! Jag heter Leif Adolfsson och jobbar som trä o metallslöjdslärare på Högstorps skola. Jag har arbetat som slöjdlärare sedan 1986 då jag blev klar med min slöjdlärarutbildning. Jag bor på en gård i Älmhults kommun, är gift och har två pojkar. På fritiden jobbar jag gärna i skogen och snickrar i min verkstad samt spelar gitarr. Kännetecknet för min undervisning är att det skall vara glädjefyllt att slöjda och att eleverna har stort inflytande på slöjdundervisningen. 

Ami Alkenäs

Hej! Jag heter Ami Alkenäs och arbetar sedan hösten 2007 med textilslöjd på Högstorps skola. Efter textillärarutbildningens slut 1990 har jag arbetat den mesta tiden i Jönköping. Nu bor jag med min man, två barn och hunden Gibson i Tävelsås. På fritiden slöjdar jag gärna eller springer en runda i skogen. Min förhoppning är att eleverna upplever ett lustfullt lärande och skapande i slöjden. Att de utvecklar sin kreativitet och tränar ett samspel mellan hjärna och händer, teori och praktik. Att de stärker sitt självförtroende när de ser sina idéer bli verklighet.

Mer om slöjden

På Högstorps skola börjar vi med slöjd i år 2. Vi har en termin trä- och metallslöjd och en termin textilslöjd. år 2 träffar vi eleverna 60 min/vecka och år 3 - 6 träffar vi eleverna 80 min/vecka.      

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola